sinavboard

HTML ONLİNE TEST 3

1-Tablo için satır oluşturma etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
th
td
tr
br

2-caption aling ="........" Tablo alt başlığı için  aşağıdaki hangi değer yazılır
top
Buttom
self
left
3-Tabloda çercevenin görünmemesi için hangi etiket parametre ve değer yazılmalıdır?
<table border="1">
<table border="0">
 <tablo border="1">
 <tablo border="0">
 4-Aşağıdakilerden hangisi bir etiket değildir?
ol
ul
br
bg 

5-Url nedir?
Uniform resource locator
Uniform resource protokol
Uniform source locator
Unitext resource locator

6-URL' kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
Standart kaynak bulucu
Unikod kaynak arayıcı
Standart arama motoru

Standart arayıcı
7-Html listeleme çeşitlerinden sırasız liste yaparken  çember şeklindeki madde imi  "değeri" aşağıdakilerden hangisidir? 
Circle
square
disk
ul
8-HTML belgesinin bütün içeriği burada yer alır. Buraya metinler, resimler, listeler vb. her türlü HTML nesnesi yerleştirilebilir bu bölüme ne denir?
HEAD
 BODY

TİTLE

 TEXT
9-internette arama yaparken Sözlük veya lügat  aramasını yapabilmemiz için hangi mantıksal bağlaç kullanılmalıdır ?
  or
  And
  end
  on
10-Tablo oluşturmada kullanılan rowspan parametresinin türkçe karşılığı nedir?
sutun genişliği
  satır genişliği
satır yüksekliği
sutun yüksekliği
11<a href="http://www.yagmurgah.com" target="........" >HTML TEST</a> Adresi Yeni bir Sayfada açmak için Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
-blank
_blank
_self
-self
12-Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?   
  Html kodlarında Büyük harf kullanılmaz
Html kodlarında Türkçe karakter kullanılır
Html kodlarında büyük "İ" harfi kullanılır
Body, html'nin  gövdesidir.

13-<a href="#1">1.kısım</a>

<a ........="1"</a> boş bırakılan kısma aşağıdaki parametrelerden hangisi yazılmalıdır?
Font
 style
type
 name

14- Aşağıdakilerden hangisi değerdir?
  color
face
size
 disk


Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта