sinavboard

HTML ONLİNE TEST 1

1-IP  açılımı  aşağıdakilerden hangisidir?
İnternet protokol
İnter pool
İnter host
Ip men

2-Aşağıdakilerden hangisinde gov-mil kısaltmalarının tanımı yapılmıştır?
Eğitim ve askeri kurumlar
Ticari ve Askeri kurumlar
Hükümet kurumları ve Askeri kurumlar
Ticari ve ticari olmayan kurumlar
3-İnternet üzerinde servis sunucularının kısaltılmış içeriği hangisidir?
edu
gov
 org
 net
4-İnt ve ac terimleri neyi ifade etmektedir?
Milletlerarası ve Akademik kurumlar
Hükümet kurumları ve Askeri kurumlar
Ticari ve Askeri kurumlar
Eğitimve Askeri kurumlar 

5-Http'nin açılımı nedir?
Hypertext transfer protokol
Hypotext transfer protokol
Hdtext transfer protokol
Hyper tag protokol

6-Http'nin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Hiper Transfer protokolu
super transfer programı
Fiber taransfer protokolü

Yardımlı Transfer prog
7-www.meb.gov tr adı ne ile tabir edilmektedir?       
Host

hosting
Host name
Domain
8-Host nedir?
Alan adı
 Barınma alanı

Barınma adı

 Name

9-internette arama yaparken Okul ve öğrenci araması yapabilmemiz için hangi mantıksal bağlaç kullanılmalıdır ?
  or
  And
  end
  on
10-Html açılımı nedir?
Hypertext markup language
  Haypertext transfer language
Hypotext markup language
hdtext markup language

11-Html  kısaltmasının Türkçe tanımı nedir?
Hiper metni Biçimlendirme dili
Süper metin biçimlendirme
İnternet metni biçimlendirme dili
Kısa metin biçimlendirme dili
 
12-Aşağıdakilerden hangisi web tasarımı yapmak  için kullanılan  programlardan   değildir?   
  Netscape
Sharepoint
dreamdvb
Dreamweaver
13-Html ile ilgili hangisi yanlıştır?
komutlarda büyük /küçük harf kullanılabilir
 Komutlar Türkçe karakter içermez
< > bu işaretlere tag adı verilir.
 Komutlar taglar arasına yazılmaz
14- Aşağıdakilerden hangisi parametre değildir?
  color
face
size
 font

 

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта