hacet duası
                   
                   
      HACET DUASI       
                   
        HACET DUASI        
         
   

TÜRKÇE OKUNUŞU:
HACET DUASI Allahümme innî es'elüke tevfîga ehlil-hüdâ ve
a'mâle ehlil-yakîni ve menâ sahate ehlit'tevbeti ve azme ehlis'sabri ve
 hadde ehlil-haşyeti ve talebe ehlil-rağbeti ve teabbede ehlil-vedâi ve
irfâne ehlil-ilmi hattâ ehâfeke Allahümme innî es'elüke mehâfeten
 tehcurunî an ma'siyetike hattâ a'male bitâatike amelen estahikku bihî
 rizâke hattâ ünâsihake bit'tevvebeti havfen minke ve hattâ uhlise
leke-nasîhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fil umûri hüsne
zannin bike sübhâne hâlikın-nur

   
      Update / Güncelleme: 19.09.2013      
                   
                   

 • Hayırlı  Eş isteme  duası
 • Hayırlı Evlat isteme dua
 • Salih çocuk isteme dua
 • İş Yeri açma duası
 • İşyeri açma ve bereket dua
 • Hacet Duası
 • Ayetel Kürsi..............
 • Ezan Duası
 • Online Testler
 • Flash Kodları
 • Animasyonlu Gifler
 • Joomla ve Fazlası
 • Hakkımızda
 • İletişim