AYET EL-KÜRSİ        
         
   

AYET EL-KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU
 Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.
Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi.
ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî
 illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ
ve hüvel aliyyül azîm.

TÜRKÇE MANASI BAKARA 255 –
Allah o İlahtır ki Kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyûmdur
 kendisini ne bir uyuklama, ne uyku tutamaz. Göklerde ve yerde ne varsa
O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı
mahlûkların önünde ardında ne var, hepsini bilir. Mahlûklar ise O’nun
dilediğinden başka, ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü
gökleri ve yeri kaplamıştır.

   
      Update / Güncelleme: 19.09.2013      
                   
                   

 • Hayırlı  Eş isteme  duası
 • Hayırlı Evlat isteme dua
 • Salih çocuk isteme dua
 • İş Yeri açma duası
 • İşyeri açma ve bereket dua
 • Hacet Duası
 • Ayetel Kürsi..............
 • Ezan Duası
 • Online Testler
 • Flash Kodları
 • Animasyonlu Gifler
 • Joomla ve Fazlası
 • Hakkımızda
 • İletişim